Tel.: +420 553 609 940

  • Kolofíkovo nábřeží 1364/56, 747 05 Opava

FBT logistics, s.r.o

Spółka FBT Logistics, s.r.o. powstała na przełomie lat 2015/2016 w wyniku zmiany nazwy pierwotnej spółki transportowej JUROTRANS spol. s r.o., której historia i powstanie sięga do roku 1996. W ciągu prawie dwudziestu lat twardej i uczciwej pracy wszystkich pracowników z firmy zajmującej się lokalnym transportem samochodowym posiadającym jeden samochód Avia A 31L stał się partnerem transportowym wielu firm produkcyjnych lub handlowych, począwszy od małych prywatnych firm do firm o globalnym lub europejskim znaczeniu. Doktryną spółki jest niezawodność i jakość, długotrwałe stosunki handlowe i partnerstwo.

Pierwsza zmiana w strukturze stosunków majątkowych w zakresie udziałów wystąpiła w 2012 roku, w którym zaproponowano wykupienie ich części przedstawicielom spółki FB Trading, s.r.o., która już w tym czasie była największym i najważniejszym partnerem handlowym naszej spółki transportowej, części ich udziałów. W ten sposób została zapoczątkowana transformacja na silną firmę usługową cieszącą się dobrą opinią i dobrą jakością świadczonych usług.

Zakończeniem tej transformacji była zmiana nazwy spółki dokonana na przełomie 2015/2016 na obecną nazwę FBT logistics, s.r.o..

Dzisiaj firma jest nie tylko usługową firmą logistyczną świadczącą usługi dla firmy FB Trading, s.r.o., lecz stanowi także nadal silną firmą transportową również dla pozostałych i nowych klientów. 

Zakres świadczonych usług firmy rozpoczyna się od przesyłek drobnicowych, poprzez transport realizowany indywidualnymi środkami transportu aż do kompleksowego transportu ciężarowego wykonywanego na terenie całej Europy. Po zmianie nazwy credo firmy i jej pracowników pozostało do dziś w niezmienionej formie, a mianowicie niezawodność i jakość. Wszystkie pojazdy spełniają wymagania obowiązujących limitów emisji. Przeważna część taboru spełnia normę EURO 6 lub EURO 5 EEV.

Specjalnością spółki jest:

 

„NIEZAWODNOŚĆ, JAKOŚĆ, PARTNERSTWO“